Star Import d.o.o. Generalni distributer Mercedes-Benz AG za Hrvatsku

O nama

Star Import d.o.o., generalni distributer Mercedes-Benz AG za Hrvatsku, u pružanju usluga radi i surađuje putem prodajno-servisne mreže ugovornih partnera.

Svrha je da se zajednička aktivnost Star Import d.o.o., kao glavnog zastupnika i svakog ugovornog partnera integriraju u zajednički sustav koji osigurava maksimalno zadovoljenje glavnog strateškog cilja, a to je najviša razina zadovoljstva kupaca, vlasnika i korisnika Mercedes-Benz vozila.

Kontakt

Star Import d.o.o.

Kovinska 5, 10090 Zagreb

Email: info@starimport.hr
Tel: 01/43 56 612
Fax: 01/43 56 683